Født/Born: 06.09.2004 M: Lady av Sølvbergstien F: S DK UCH MACIS ZAM MONT MORZY HD: A - AA: A

 
Høyde/height 65 cm Vekt/Weight: 53 kg

Chimny er mor til vårt J - kull og L - kull / Chimny is the mother of our J - litter and L - litter

4,5 år / years old 19 mnd 8 mnd