Håkon Kari Hans Iver

 

Stig Odenrud er innehaver av Kennel Dale Gudbrand.  Navnet ble registrert i NKK/FCI i 1994, men det tok tid før første kull så dagens lys.  Etter en tung start med mange paringer uten resultat og tisper som ikke ble ble godkjent for avl kom endelig A-kullet i 2002.   Ambi er den første hunden vi har beholdt fra eget oppdrett.

Jeg har barna  Håkon (15), Kari (18) og Hans Iver (20) som holder meg "ung og rask".

Vi fikk vår første hund, en berner selvfølgelig, det året Hans Iver ble født.  Det var stor stas da Grønbogen's Sussie inntok heimen høsten 1991.

Jeg har vært leder av hovedstyret i Norsk Berner Sennenhundklubb i fem år. Tidligere bakgrunn fra hovedstyre, redaksjonskomite og avlsråd  med bl.a ansvar for valpeformidling og data-tjenester.  Sammen med tre andre sto jeg i spissen for NBSK's store avlssymposium i 2002.  Jeg har vært medlem i NBSK siden 1991, og har sammenhengende hatt ulike verv fra 1993 til 2009.

Våre hunder er familiehunder som omgås oss inne som ute.  Hundene har stor plass og boltre seg på, og de har rikelig tilgang på fysisk aktivitet og frisk luft.

Vi deltar av og til på utstilling, hovedsaklig i Norge, men det blir også en utenlandstur av og til.

Vårt oppdrett er ikke veldig stort. Hver enkelt hund fortjener og har krav på  mye tid og oppmerksomhet.  Valpene våre vokser opp på kjøkkenet mellom beina på både store og små.  Med tre barn og deres venner i huset er trafikken stor og valpene blir vant til det meste.

I løpet av disse få årene med oppdrett er det flere hunder som har hjemsted utenfor Norge: Australia, Sverige, Danmark, Island, Belgia, England, Frankrike, Spania, Sveits, Slovakia, Finland og USA.

Alt vårt hundearbeid har basis i Norsk Kennel Klub (NKK) sine etiske retningslinjer, og  avlsarbeidet er i tråd med avlsreglene i Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK).

The owner of Kennel Dale Gudbrand is Stig Odenrud, the kennel name was registered in the NKK/FCI in 1994. This was a further eight years before we had our first Dale Gudbrand’s litter. In the beginning we had some females with problems in the hips and some matings that did not produce puppies. Finaly in 2002 we produced our A - litter, from this litter we decided to keep a female, Ambi is our first Dale Gudbrand’s foundation female. 
We got our first dog, a BMD ofcourse, in 1991.

I have three children,  Håkon (15), Kari (18) and Hans Iver (20) keeps me " active and young". 

I have been President of the main board in BMD-Norway for five Years.  I have been member of the Norwegian BMD-club since 1991, and have been active in the organisation from1993 to 2009. I have been a member of the main board and also member of the breeding committee, I was also responsible for the puppy contract in Norway for some years.  In 2002 I was in charge of the NBSK's Breeding Conference. 

All our dogs are family-members who live in the house with us, they also have a big area outside where they can play, run and have fun.  

Sometimes we go to dogshows, mainly in Norway, but sometimes also abroad.

We are not a large breeding kennel.  All our dogs need and deserve individual attention, when we have puppies they are born in the house and they stay there with us in the kitchen or the livingroom. The puppies are raised in the home and are not frightened of any of the usual house hold noises, they become accustomed to the kitchen appliences, TV and radio, with three children in the house and their friends the puppies learn a lot of the real life before they leave us to start life with their new families.

During these few years of breeding there are dogs from us in a lot of countries: Australia, Sweden, Denmark, Iceland, Belguim, England, France, Spain, Switzerland, Finland, Slovakia and USA.

Our breeding has the foundation in the ethical rules from Norsk Kennel Klub (NKK), and in accordance with the breeding rules of the Norwegian BMD-Club (NBSK).

 

Stig Odenrud
Sandaker Gård
Bøensveien
3370 VIKERSUND
Tlf:  + 47 95 27 00 00