Prisen for en billig valp

Valper kan koste mye, spesielt dersom du vil ha en rasehund eller utstillingshund. Da er det noen som blir fristet til å søke etter billige valper. Noen finner også billige valper, men er det virkelig lurt å slå til på slike tilbud?

Billig er sjelden bra

Billig er sjelden bra - Prisen for en billig valp

Det koster penger å drette opp hunder og valper. Hvis en valp er billig, er det noe som er galt. Ofte er eieren useriøs, eller kanskje hundene ikke har stamtavle. Useriøse oppdrettere kan også spare penger på mat og stell, noe som kan føre til at hundene får dårlig helse. De avler ofte på hunder som har sykdommer, og de kan til og med spare penger på vaksiner eller dyrlegebehandling. Kort sagt, dette er valper du ikke bør kjøpe.

Det kan være smuglerhunder

Det kan vaere smuglerhunder - Prisen for en billig valp

Billige valper kan også være smuglet inn fra utlandet, der de drettes opp på rene hundefarmer. Det er forbudt å innføre hunder til Norge på denne måten, og hvis det blir oppdaget, kan valpene rett og slett bli avlivet. Useriøse oppdrettere bryr seg lite om tispene og valpene. Noen ganger stjeler de til og med tisper for å bruke dem til useriøs avl. Som sagt, dette er ikke folk du bør støtte.

Hunden kan være syk

Hunden kan vaere syk - Prisen for en billig valp

En billig valp kan også være syk. Den kan ha arvelige sykdommer som kanskje ikke merkes når den er ung, men som fører til store helseproblemer og dyrlegeutgifter senere. Den billige valpen kan dermed bli kostbar likevel, og den kan dø ung. Dersom hunden smugles inn fra utlandet, kan den til og med ha sykdommer som ikke finnes i Norge. Hvis disse sykdommene kommer inn i landet, kan de være en fare både for andre hunder, for andre dyr og for mennesker.

Ikke spar penger på hunden

Ikke spar penger pa hunden - Prisen for en billig valp

Det koster penger å kjøpe hund, og det koster penger å ha en hund, men hvis du vil ha en sunn og frisk bestevenn, bør du ikke spare penger på hunden. Har du ikke råd til hund, kan du heller velge å bli hundelufter, jobbe på en kennel eller du kan bli forvert for en hund.